Звітна наукова конференція кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного

28 квітня на історичному факультеті в онлайн-режимі кафедра філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного провела звітну наукову конференцію викладачів та здобувачів третього (аспірантського) рівнів вищої освіти. Загалом у заході взяли участь 12 осіб.

Тематика виступів викладачів знаходилась у полі кафедральної наукової теми «Багатоманітність філософських дискурсів сучасності», а здобувачів – у руслі тематики їх дисертаційних досліджень. Виступи на конференції були змістовними та проблемними, оскільки викликали запитання у присутніх, коментарі та дискусії. Обговорено певне коло питань, що стосувались ролі філософських дискурсів в осмисленні різноманітних проблем сучасності.

Насамкінець було запропоновано сформувати і видати в електронному форматі, як і в минулому році, збірку матеріалів конференції.

Володимир ГАЛИК,
заступник декана історичного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків

Вам буде цікаво