Звітна конференція «Клінічна практика: результати, перспективи, шляхи підвищення якості освітньої програми»

  19 грудня 2019 року в інституті фізичної культури і здоров’я відбулася звітна конференція за результатами проходження клінічної практики студентами ІV курсу спеціальності «Фізична реабілітація» та ІІ курсу (на основі ОКР «Молодший спеціаліст») спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія».

  Базами практики були: «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України, Центр відновного лікування «Модричі», Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна, Відділення відновного лікування Дрогобицької міської лікарні № 1, Добровільне товариство захисту дітей-інвалідів «Надія».

  Студенти представили мультимедійні звіти-презентації «Моя клінічна практика», в яких яскраво розповіли про результати її проходження, свою першу професійну діяльність із пацієнтами у складі мультидисциплінарної команди, виконання своїх обов’язків в якості фізичного терапевта та ерготерапевта. Майбутні фахівці обмінювалися враженнями про перші кроки у практичній діяльності, досвідом, пропозиціями, ідеями, ділилися проблемами.

  Після завершення презентацій відбулося обговорення результатів проходження практики. Кафедральний керівник практики доцент О.Г. Матрошилін виступив із пропозицією: під час виступів студентів на захисті більше доповідати про виконану роботу та детальніше висвітлювати у щоденнику засвоєні практичні навички з методів реабілітаційного обстеження, тестування, контролю за станом пацієнта, реабілітаційних втручань.

Традиційним стало залучення під час звіту студентів до обговорення освітньої програми з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія», позаяк під час практики вони вже сформували своє уявлення про сферу професійної діяльності, тенденції розвитку спеціальності на ринку праці. Виступаючи в ролі стейкхолдерів, студенти висловлювали своє бачення у формулюванні цілей і програмних результатів навчання, надавали пропозиції з підвищення якості освітньої програми, що дасть змогу її випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Проаналізувавши результати проходження клінічної практики студентів та проведеної звітної конференції, можна із впевненістю констатувати, що інститут фізичної культури і здоров’я готує справжніх фахівців для роботи у сфері фізичної реабілітації.

Вам буде цікаво