Звітна конференція «Клінічна практика: результати, перспективи, пропозиції студентів-стейкхолдерів щодо підвищення якості магістерської освітньої програми»

21 листопада 2022 року на факультеті здоров’я людини та природничих наук відбулася звітна конференція за результатами проходження клінічної практики студентами магістрами II курсу спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія. Основною клінічною базою для проходження цього виду практики був Реабілітаційний центр «Модричі» в м.Трускавець, де студенти засвоювали практичні навички професійної діяльності фізичного терапевта і ерготерапевта в реабілітації пацієнтів з руховими порушеннями. У вигляді відеозвітів та презентацій, оформлених за результатами проходження практики, студенти-практиканти обмінювалися враженнями, досвідом, пропозиціями, ідеями, ділилися проблемами. На захисті практики студенти показали належний рівень знань і практичної підготовки, великий потенціал духовної, моральної та фізичної сили, який вони зможуть застосувати для допомоги людям в майбутній професійній діяльності.

Традиційно в процесі захисту практики обговорювалася освітня програма «Фізична терапія», за якою студенти навчаються, позаяк під час практики у них вже сформувалося уявлення про завдання, обов’язки, практичні уміння і навички фізичних терапевтів та ерготерапевтів, про тенденції розвитку спеціальності на ринку праці. Виступаючи в ролі стейкхолдерів, студенти висловлювали своє бачення у формулюванні цілей і програмних результатів навчання, надавали пропозиції з підвищення якості освітньої програми, що дасть змогу її випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці. Серед пропозицій більшості студентів було внесення змін в освітню програму в частині проведення практики, а саме збільшити кількість кредитів на проходження клінічної практики і передбачити її проведення вже на 1-му курсі навчання в магістратурі.

Висловлені студентами-стейхолдерами бачення і пропозиції будуть взяті до уваги робочою групою під час перегляду освітньої програми з метою її оновлення.

Щиро дякуємо керівництву і команді фахівців РЦ «Модричі», особливу Олегу Масному за підтримку і сприяння в організації та проведенні практики,  за нові знання і практичні уміння та навики наших студентів, що є важливим у підготовці майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії.

Вам буде цікаво