Зустріч зі стейкхолдерами

24 листопада 2021 року на кафедрі фізики відбувся попередній захист випускових кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізика). Захід був проведений дистанційно з використанням платформи Zoom.

Окрім викладачів кафедри фізики, на попередньому захисті магістерських робіт були присутні стейкхолдери: професор кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка Руслан Брезвін та директорка ліцею № 16 імені Юрія Дрогобича Дрогобицької міської ради Наталія Чайковська.

Присутні заслухали доповіді студентів за результатами досліджень, проведених під час виконання магістерських робіт, та відзначили високий рівень їхніх знань, умінь і навичок. Тематика робіт була широкою й стосувалася новітніх досліджень в галузі нанофізики та нанотехнологій: процесів синтезу й оптичних властивостей наноматеріалів, застосування ультразвукової левітації для допінгу активних пористих середовищ, впливу магнітного поля та легування на енергію квазічастинок у квантових точках. Були представлені роботи з методики фізики, зокрема присвячені застосуванню сучасних комп’ютерних технологій для моделювання фізичних процесів і явищ «Механіки». Найбільший інтерес присутніх викликала доповідь студентки Марти Слюсар (науковий керівник – доцент І.Гадзаман ) щодо впровадження STEM-освіти на уроках фізики у школі для створення більш ефективного освітнього середовища та стимулювання процесу навчання. Присутні стейкхолдери відзначили актуальність і важливість цієї магістерської роботи, оскільки SТЕМ-освіта є одним із головних трендів інноваційної освіти та її розвиток має вирішальне значення для розвитку сучасного суспільства. Впровадження системи освіти SТЕМ продиктовано вимогою «Нової української школи».

Присутні на заході зауважили, що всі представлені роботи є актуальними, містять наукову новизну та практичну цінність. З цим була пов’язана і велика кількість запитань до студентів, на які вони дали аргументовані та змістовні відповіді.

Стейкхолдери відзначили високий рівень підготовки майбутніх учителів фізики Дрогобицького університету, їхню професійну сформованість та готовність до професійної діяльності. Прозвучали побажання майбутнім фахівцям не зупинятися на досягнутому й продовжувати професійно зростати.

В межах проведеного заходу було обговорено зі стейкхолдерами освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальностей 014 Середня освіта (Фізика) і 104 Фізика та астрономія. Стейкхолдери відзначили якість оновлених освітньо-професійних програм. Було внесено низку конструктивних пропозицій щодо їх вдосконалення. Також стейхолдери зазначили, що гаранти освітньо-професійних програм врахували їхнє побажання, висловлене на попередній зустрічі, щодо введення у програми підготовки магістрів дисциплін, пов’язаних із використанням SТЕМ-технологій у педагогічній роботі. А саме, в освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021 року зі спеціальностей 014 Середня освіта (Фізика) і 104 Фізика та астрономія введено дисципліну «STEM-технології у курсі фізики закладів вищої освіти».

Наприкінці зустрічі завідувач кафедри фізики професор Ігор Столярчук подякував усім присутнім за продуктивну роботу та висловив сподівання про подальшу плідну співпрацю.

Вам буде цікаво