Зустріч зі стейкхолдерами і студентами: обговорення проєкту освітніх програм зі спеціальності 012 Дошкільна освіта

22 червня 2020 р. у режимі онлайн із використанням програми Zoom відбулася зустріч професорсько-викладацького складу кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти зі стейкхолдерами та студентами-випускниками спеціальності 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського), другого (магістерського) і третього освітньо-наукового рівнів. Мета зустрічі: обговорення проєктів освітніх програм для вступників 2020 р.

Участь в обговоренні взяли стейкхолдери: Ярослав Гевко, головний спеціаліст відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради, Віра Грицунь та Лілія Янишин, директори закладів дошкільної освіти Дрогобича. Серед учасників були студенти денної і заочної форм навчання Дрогобицького університету, випускники, а нині спеціалісти закладів дошкільної освіти: Діана Цекот, вихователь у Галичанівському НВК (с. Галичани, Львівська обл.); Вікторія Гелетей, вихователь Залужанського ДНЗ (с. Залужжя, Мукачівський р-н, Закарпатська обл.); Мирослава Кутлик, помічник вихователя ДНЗ (с. Сіль, Великоберезнянський р-н, Закарпатська обл.); Оксана Коцан, помічник вихователя ДНЗ № 1 (м. Сколе); Зоряна Пшик, помічник вихователя закладу дошкільної освіти № 133 (м. Львів); Мар’яна Денисюк, вихователь ДНЗ №4 (м. Трускавець); Надія Тарновецька та Оксана Химин, помічники вихователя ДНЗ № 20 (м. Борислав); Леся Зузак, вихователь ДНЗ № 2 (м. Радехів, Львівська обл.); Людмила Веклин, вихователь ДНЗ (с. Войславичі, Сокальський р-н, Львівська обл.); Марія Ковалів, вихователь Жовтанецького ДНЗ «Вишенька» (с. Жовтанці, Кам’янка-Бузький р-н); Марта Романяк, вихователь Новосілківського НВК (Самбірський р-н, Львівська обл.); Христина Лисик, вихователь Пнікутського НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Мостиської міської ради (Львівська обл.); Юлія Зварич, помічник вихователя закладу дошкільної освіти «Казка» (м. Добромиль, Старосамбірський р-н); Мар’яна Басараб, вихователь закладу дошкільної освіти «Дзвіночок» (м. Старий Самбір, Львівська обл.).

Під час зустрічі було розглянуто й обговорено широке коло питань, що стосуються змісту освітніх програм щодо забезпечення якості освіти випускників спеціальності 012 Дошкільна освіта та перспектив їхнього працевлаштування. Учасники зустрічі обмінялися думками щодо змісту освітніх програм підготовки фахівців усіх рівнів вищої освіти. Дискусійними були питання щодо обов’язкових та вибіркових компонентів відповідно до введених у дію Стандартів вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти професор Марія Чепіль окреслила змістовий компонент підготовки спеціалістів дошкільної освіти, визначила коло питань щодо обсягу кредитів, які відводяться на проходження педагогічної практики. З освітніх програм виокремлено питання змісту вибіркових дисциплін, які представляють інтерес педагогів-практиків. Професор Тетяна Пантюк зосередила увагу на змісті освітньо-наукової складової, зазначивши, що аспіранти мають змогу вибрати одну з трьох дисциплін, проходити науково-педагогічну практику у закладах вищої освіти.

Стейкхолдери розповіли про компетентності, яких вони потребують від випускників спеціальності «Дошкільна освіта», вказали на сильні сторони освітніх програм та надали свої пропозиції з їх оновлення. Лілія Янишин зазначила, що сучасні вихователі повинні виявляти сміливість у практичному використанні нових педагогічних технологій, мати глибокі знання з дошкільної психології, педагогіки та володіти знаннями з інклюзивної освіти. Ярослав Гевко підкреслив важливість поєднання теоретичної та практичної складової у підготовці спеціалістів вищої освіти спеціальності «Дошкільна освіта» як першої ланки у наданні підростаючому поколінню освітніх послуг, де дитина виступає суб’єктом, а батьки та держава загалом замовниками освітніх послуг, що мають бути надані на високому рівні.

Віра Грицунь зауважила, що, зважаючи на вимоги сучасної програми Нової української школи, необхідно посилити підготовку вихователів щодо соціально-комунікативного розвитку дошкільників, розвивати розумові здібності майбутніх школярів у самостійному мисленні. Тому в змісті освітніх програм було б доречно посилити компетентнісну складову підготовки молодого спеціаліста, давати ширші знання з новітніх педагогічних технологій, формувати вміння у налагодженні співпраці з батьками вихованців у напрямі розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її інтелектуальних та соціальних можливостей.

Представники закладів дошкільної освіти висловили підтримку розвитку цієї ланки освіти у регіоні, сприяння щодо її удосконалення.

Студентам запропоновано взяти участь в анкетуванні, дати відповідь на запитання: Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити професійно-практичну підготовку? Чи достатній обсяг практичної підготовки, закладений в освітні програми Вашої спеціальності? Чи відповідає зміст освітніх програм Вашої спеціальності Вашим очікуванням? Що, на Вашу думку, слід змінити в освітній програмі Вашої спеціальності? та ін.

Зустріч була плідною та корисною як для викладачів, так і для стейкхолдерів у контексті удосконалення змісту освітніх програм.

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors