Зустріч професора Ровшана Халілова з ректором університету

1 серпня 2018 року відбулася чергова зустріч професора Ровшана Халілова з ректором університету професором Надією Скотною.
Мета зустрічі – обговорення результатів роботи спільного українсько-азербайджанського Міжнародного науково-освітнього центру нанобіотехнологій і функціональних наносистем (керівники – доцент Тарас Кавецький (Україна), професор Ровшан Халілов (Азербайджан)) та перспектив подальшого співробітництва.
На заході були також присутні декан біолого-природничого факультету доцент Світлана Волошанська і доцент Тарас Кавецький. Професор Ровшан Халілов розповів про досягнення центру за 2017/2018 навчальний рік, відзначивши публікацію серії спільних наукових робіт у журналах з імпакт-фактором, зокрема, Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology (2017/2018 Impact Factor: 3.026), Micro & Nano Letters (2017/2018 Impact Factor: 0.841), а також у книзі Advanced Nanotechnologies for Detection and Defence Against CBRN Agents, що видається NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics (цитована Scopus), у співпраці з іранськими вченими, а саме – науковим консультантом центру доктором Абольфазлом Акбарзаде (Abolfazl Akbarzadeh) і його командою. Обговорювалися положення і структура центру, а також розміщення інформації про центр на інтернет-сторінці університету.
Крім того, учасники зустрічі обговорили перспективи співпраці на період 2018 – 2020 рр., де основні зусилля будуть зосереджені на спільних дослідженнях, публікації результатів у наукових журналах із високим імпакт-фактором, проведенні наукових семінарів (в тому числі в режимі on-line) і формуванні грантових проектів.
На завершення ректор професор Надія Скотна відзначила високий науковий рівень проведеної роботи і вагомість розвитку співробітництва з вітчизняними та зарубіжними вченими світового рівня, які є партнерами центру.

Вам буде цікаво