Зустріч професора Ровшана Халілова з ректором університету

5 серпня 2019 року відбулася чергова зустріч професора Ровшана Халілова з ректором університету професором Надією Скотною. Метою зустрічі було обговорити результати роботи спільного українсько-азербайджанського міжнародного науково-освітнього центру нанобіотехнологій і функціональних наносистем, керівниками якого є доцент Тарас Кавецький (Україна) і професор Ровшан Халілов (Азербайджан), та перспективи подальшого співробітництва. На зустрічі були також присутні проректор з наукової роботи професор Микола Пантюк, декан біолого-природничого факультету доцент Світлана Волошанська і доцент Тарас Кавецький.

Професор Ровшан Халілов інформував про досягнення центру за навчальний рік 2018/2019, зазначивши публікацію серії наукових робіт від імені центру в журналах з високим імпакт-фактором, зокрема, 2 статті у журналі Trends in Analytical Chemistry (2018/2019 Impact Factor: 8.428) та 1 стаття в журналі International Journal of Biological Macromolecules (2018/2019 Impact Factor: 4.784); також публікацію серії спільних наукових робіт у журналі з імпакт-фактором Vacuum (2018/2019 Impact Factor: 2.515) та у цитованих журналах Experimental Oncology (Scopus) й Advances in Biology & Earth Sciences (DOAJ).

Професор Ровшан Халілов також зауважив, що у 2019 році, за допомогою існуючого тісного міжнародного співробітництва з провідними вченими університету Хазар (Khazar University) (м. Баку, Азербайджан) та університету Бозок (Bozok University) (м. Йозгат, Туреччина), спільний українсько-азербайджанський міжнародний науково-освітній центр нанобіотехнологій і функціональних наносистем є співорганізатором 2-х міжнародних конференцій, а саме: Nanotech Eurasia – 2019 (First Eurasian Conference on Nanotechnology, October 3 – 4, 2019, Baku, Azerbaijan) та International Industrial and Environmental Toxicology Congress (26 – 29, October 2019, Venezia Palace Hotel Antalya, Turkey). Крім того, у 2019 році підписані 2 нові угоди про академічне міжнародне співробітництво між центром і Марагхехським університетом медичних наук (Maragheh University of Medical Sciences) (Іран), а також між центром і відділом фундаментальної науки Марагхехського університету (Department of Basic Science, University of Maragheh (Іран).

Учасники зустрічі обговорили перспективи співпраці на найближчий період 2019 – 2021 рр., де основні зусилля будуть зосередженні на продовженні спільних досліджень, публікації результатів у наукових журналах із високим імпакт-фактором, проведенні наукових семінарів, формуванні грантових проектів тощо.

На завершення ректор професор Надія Скотна відзначила високий науковий рівень проведеної роботи і вагомість розвитку міжнародного співробітництва з партнерами центру.

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors