Живе психологічне знання. Методологічні, теоретичні, прикладні та практичні дослідження Мирослава Савчина

Науково-популярне видання до ювілею доктора психологічних наук, професора Мирослава Васильовича Савчина.
У книзі вміщено основні положення методологічних, теоретичних, прикладних та практичних досліджень доктора психологічних наук, професора Мирослава Васильовича Савчина, а також здійснена спроба висвітлити його думки, позиції та переконання як вченого-психолога, вчителя-наставника, громадянина-патріота.

Вам буде цікаво