Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» склали об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (ОСП(К)І)

21 – 26 червня 2023 року на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я факультету здоров’я людини та природничих наук Дрогобицького університету здобувачі першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (групи ФТЕ-42Б, ФТЕ-33Б, ФТЕ-22Мз складали другий компонент єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) – об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (ОСП(К)І).

ОСП(К)І проводився з метою контролю набуття здобувачами вищої освіти клінічної компетентності та оцінки практичних і комунікативних навичок випускників. Для проведення практичного іспиту в приміщеннях навчально-наукової лабораторії з ерготерапії факультету здоров’я людини та природничих наук було обладнано 8 станцій із залученням стандартизованих пацієнтів, на яких моделювалися різноманітні види клінічної компетентності. На станціях бакалаври та магістри виконували практичні завдання за стандартизованим сценарієм і протоколами в умовах, наближених до реальних. Усі учасники ОСП(К)І проходили однакові випробування (для бакалаврів та магістрів вони були різними) за однаковий проміжок часу з послідовним переходом від станції до станції відповідно до розробленого графіка й індивідуальних маршрутів.

Викладачі-контролери (екзаменатори) на станціях не втручалися у процес виконання студентом отриманого завдання, а контролювали виконання кожного етапу екзаменаційного завдання й оцінювали його якість, виставляючи в контрольному листі оцінку за правильність виконання практичного завдання на кожній станції ОСП(К)І. Контрольні листи складалися на основі алгоритму виконання практичної навички, що оцінюється. ОСП(К)І вважався складеним, якщо студент після проходження всіх станцій набрав не менше ніж 60 відсотків максимальної кількості балів.

Керівництво інституту і колектив кафедри висловлюють щиру вдячність екзаменаційній комісії з атестації здобувачів вищої освіти ступенів бакалавр і магістр спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», а саме: голові комісії лікарю-неврологу, медичному психологу, т.в.о. начальника відділення медичної реабілітації та відновлювального лікування Трускавецького реабілітаційного госпіталю в/ч А72734, лейтенанту медичної служби Михайлові Гордієвичу; членам екзаменаційної комісії – нашим стейкхолдерам і колегам: директорці комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Дрогобицької міської ради Ірині Шустовій, фізичному терапевтові ТзОВ Оздоровчо-реабілітаційний центр «Модричі» Русланові Роману, завідувачу кафедри медико-біологічних дисциплін, географії та екології Віталієві Філю, доцентці кафедри медико-біологічних дисциплін, географії та екології Ірині Копко, завідувачці кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я Галині Кондрацькій, доценту кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я Олександрові Герасименку, всім викладачам кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я, які були на іспиті контролерами-екзаменаторами, а також секретареві екзаменаційної комісії старшій викладачці кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я Надії Малетич.

Щиро вітаємо наших випускників-бакалаврів з успішним завершенням підсумкової атестації та бажаємо натхнення, наполегливості, професійних здобутків, особистих перемог і реалізації задумів! А випускникам-магістрам, які склали другий етап єдиного кваліфікаційного іспиту ОСП(К)І, бажаємо успішно захистити магістерську роботу й отримати кваліфікацію магістра з фізичної терапії.

Вам буде цікаво