Захист кваліфікаційних робіт на кафедрі технологічної та професійної освіти

20 червня 2022 року на кафедрі технологічної та професійної освіти інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій відбулася підсумкова атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 “Середня освіта (Трудове навчання та технології)” у формі захисту кваліфікаційних робіт. Вона проводилася з метою контролю рівня сформованості у випускників фахових компетентностей зі спеціальності й оцінки програмних результатів навчання.

Захист магістерських робіт відбувався в атмосфері доброзичливості, толерантності й об’єктивності. Свої доповіді студенти доповнювали підготовленими презентаціями за результатами виконання кваліфікаційних робіт. Основні положення всіх магістерських робіт попередньо пройшли апробацію на науково-практичних конференціях та семінарах, а також висвітлювалися у вигляді статей і тез, опублікованих у провідних наукових та фахових виданнях України.

Члени екзаменаційної комісії професори Леонід Оршанський, Іван Нищак, доцентка Надія Кузан, старша викладачка Галина Ліщинська-Кравець брали активну участь в опитуванні та обговоренні відповідей студентів і результатів досліджень. Екзаменаційна комісія відзначила високий рівень ерудованості та фахової підготовленості магістрів, які вже здобували другу педагогічну спеціальність. Зокрема варто відзначити магістерські роботи і доповіді таких студентів: Олександра Стопця (“Організація занять з елективного курсу “Конструювання меблів” у старших класах закладу загальної середньої освіти”; науковий керівник – професор Леонід Оршанський), Аліни Савки («Вплив декоративно-ужиткового мистецтва на етнокультурне становлення і розвиток майбутнього вчителя трудового навчання”; науковий керівник – доцентка Ірина Котик), Мар’яни Тимчишин (“Методичні аспекти проведення занять з вивчення локальних особливостей бойківської народної вишивки на уроках технологій”; науковий керівник – доцентка Надія Кузан).

Вітаємо наших магістрів з успішним захистом кваліфікаційних робіт і бажаємо всім гідно представляти Дрогобицький університет в освітніх закладах України.

Галина МЕЛЬНИК,

 доцентка, голова екзаменаційної комісії

 

Вам буде цікаво