Завершено роботу експертної комісії МОН України на біолого-природничому факультеті

15 – 17 травня 2018 року на біолого-природничому факультеті працювала експертна комісія МОН України із акредитації напряму підготовки 6.040101 Хімія* першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Головою комісії був призначений завідувач кафедри хімії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя доктор хімічних наук професор Володимир Суховєєв, членом комісії – доктор хімічних наук професор кафедри органічної і біологічної хімії Херсонського національного університету Володимир Єзіков.

Робота комісії розпочалася зі знайомства з деканом біолого-природничого факультету доцентом Світланою Волошанською, завідувачем кафедри біології та хімії доцентом Світланою Монастирською і викладачами хімії.

Упродовж роботи члени комісії вивчили матеріали акредитаційної справи напряму підготовки 6.040101 Хімія*, провели комплексні контрольні роботи з визначених дисциплін для студентів ІІ – IV курсів напряму підготовки 6.040101 Хімія*, ознайомилися із матеріально-технічною базою навчальних та наукових лабораторій кафедри біології та хімії, проаналізували навчально-методичне забезпечення підготовки студентів-хіміків. На основі проведеної перевірки сформовані експертні висновки, які були підписані у присутності ректора Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка Надії Скотної.

Вам буде цікаво