Засідання вченої ради університету

20 вересня 2018 р. відбулося засідання вченої ради університету. Вчена рада розглянула питання про підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти у 2018 р., підсумки участі студентів університету у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади та ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2017/2018 н.р.), розглянула атестаційну справу доцента кафедри інформатики та інформаційних систем Уляни Петрівни Когут, присвоїла почесне звання «Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» доктору педагогічних наук професору Тетяні Олександрівні Логвиненко, прийняла рішення нагородити Відзнакою вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка професора Марію Юліанівну Федурко, затвердила Положення про щорічне рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників, кафедр та навчально-наукових інститутів (факультетів), Положення про науково-дослідну лабораторію «Англомовні мовознавчі та літературознавчі студії у контексті сучасної іншомовної освіти» при кафедрі германських мов і перекладознавства навчально-наукового інституту іноземних мов, Положення про науково-дослідну лабораторію «Австрійсько-українські студії» при кафедрі практики німецької мови навчально-наукового інституту іноземних мов, внесла зміни до Порядку формування штатного розпису навчально-допоміжного персоналу інститутів, факультетів, кафедр університету.

Крім того, вчена рада рекомендувала до друку 1 навчально-методичний посібник, 1 збірник наукових праць та 4 програми практик.

Вам буде цікаво