Засідання вченої ради університету

22 червня 2017 р. відбулося засідання вченої ради університету.

Вчена рада розглянула питання про побутові умови проживання студентів у гуртожитках вишу, перейменування структурних підрозділів університету, зміни у структурі навчального закладу, затвердила Порядок формування штатного розпису навчально-допоміжного персоналу інститутів, факультетів, кафедр університету і План засідань вченої ради університету на 2017/2018 н.р., а також вартість оплати за навчання на 2017 – 2018 н.р.. Вченою радою було створено Комісію з моніторингу освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДДПУ.

Крім того, вчена рада рекомендувала до друку 71 навчально-методичний посібник, 2 збірники статей, 2 збірники матеріалів наукових конференцій, 4 монографії, 1 словник, 1 хрестоматію, 1 бібліографічний покажчик, 1 підручник та затвердила 3 навчальні програми.

Вам буде цікаво