ЗАСІДАННЯ МОВОЗНАВЧОЇ КОМІСІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

24 березня 2023 року відбулося засідання Мовознавчої комісії ХХХІV березневої наукової сесії Наукового товариства ім. Шевченка. Цьогоріч учасниками такого високоповажного засідання стали вчені Львова, Києва, Хмельницького, Тернополя, Умані, а також науковці кафедр української мови та фундаментальних дисциплін початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: д. філол. н. Віра Котович, д. філол. н. Марія Федурко, д. філол. н. Світлана Гірняк, к. пед. н. Олена Кравченко-Дзондза, к. філол. н. Галина Філь, к. філол. н. Михайло Паночко,  к. філол. н. Леся Легка. Модератором круглого столу «Ономастика як частина українського мовознавства та української історії» була д. філол. н., голова Мовознавчої комісії НТШ Ганна Дидик-Меуш.

З доповіддю «Назви міст України в контексті мови, історії та культури» виступила завідувач кафедри української мови нашого університету Віра Котович. Доповідачка, зокрема, наголосила, що нині, коли ведемо мову про особливу вагу національно-духовного життя, украй актуальною постає потреба засвідчити український дух кожного міста України та автохтонність його наймення.

Доповідь викликала великий інтерес та плідну дискусію, у якій узяли участь д. філол. н. Зоряна Купчинська, д. філол. н. Лідія Гнатюк, д. філол. н. Інна Царалунга, к. філол. н. Василь Денисюк, к. філол. н. Ганна Бучко та ін. Учасники високоповажного наукового зібрання були єдині в тому, що назва поселень – надзвичайно культуроємна мовна одиниця, яка є віддзеркаленням мовної особистості творця імені, його світоглядних, національно-етнічних, регіональних, соціальних, художньо-естетичних характеристик, репрезентантом його просторово-часових, якісно-кількісних та ціннісних орієнтирів. І завжди, а в часі російсько-української війни особливо, ми повинні вивчати історію становлення іменувань українських міст і пишатися тим, що в назвах поселень – і прадавніх, і новіших – зримо прочитуємо національний дух народу-назвотворця.

Вам буде цікаво