Виробнича практика студентів-біологів

Студенти третього курсу, які навчаються за освітньою програмою «Біологія» з 20 червня по 17 липня проходили виробничу практику у лабораторіях організацій та установ Львівщини. Базами практик були: ДП Фарматрейд (м. Дрогобич), ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» (м. Трускавець), Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН Передкарпатський відділ наукових досліджень (с. Лішня), ТОВ «Карпатська скарбниця здоров’я» (м. Трускавець), ТзОВ «Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець). Керували практикою викладачі кафедри біології та хімії Лесик Я.В., Монастирська С.С. та Павлишак Я.Я.

Мета практики передбачала отримання і набуття навичок практичної роботи для використання у професійній діяльності біолога; оволодіння формами організації праці на посаді лаборанта науково-дослідних та виробничих лабораторій; закріплення, поглиблення і розширення теоретичних знань студентів.

За час проходження практики студенти мали можливість не просто ознайомитись з діяльністю та специфікою лабораторій, а й безпосередньо проводити дослідження, працювати на сучасних приладах, підвищувати свої вміння та навички. Ми набули практичних навичок контролю якості повітря, медичних препаратів, води; освоїли методики проведення клінічного та біохімічного аналізів крові та сечі, визначення гормонів тощо.

Після завершення практики відбувся захист, під час якого студенти-практиканти висловили свої враження та подяку як керівникам практики від організацій, так і кафедри біології та хімії ДДПУ імені Івана Франка.

Вам буде цікаво