Випускник історичного факультету захистив докторську дисертацію

Нещодавно приємна звістка надійшла до академічного колективу історичного факультету Дрогобицького університету. 7 травня 2021 року дисертацію на здобуття ступеня доктора історичних наук захистив випускник нашого факультету (випуск 1997 р.), доцент кафедри філософії, соціології та політології Київського національного торговельно-економічного університету Любомир Губицький.

Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тема дисертації Л. Губицького «Торгівля Київської губернії (1793 – 1861 рр.)» (спеціальність 07.00.01 – історія України). Науковий консультант: Валерій Капелюшний, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційними опонентами виступили: Любов Жванко, доктор історичних наук, професор, провідний фахівець науково-дослідного відділу Харківської державної зооветеринарної академії; Тетяна Кузнець, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Світлана Орлик, доктор історичних наук, професор кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету.

Відзначимо, що Л. Губицький став третім абсольвентом історичного факультету випуску 1997 року (після Віталія Тельвака і Лідії Лазурко), який захистив докторську дисертацію. Цей факт вкотре доводить, що освітня підготовка студентів історичного факультету дає міцний фундамент для подальшої реалізації наукової та педагогічної кар’єри.

Вітаємо нашого колегу зі значним науковим здобутком й бажаємо подальших звершень на академічній ниві!

Вам буде цікаво