Випускник Дрогобицького університету – лауреат премії ім. Миколи Лукаша

За підсумками 2019 року щорічну премію «Ars Tranlationis» імені Миколи Лукаша присуджено випускникові Дрогобицького педагогічного університету ім. І. Франка 1986 р. (тоді – педінституту) Миколі Васьківу, нині докторові філологічних наук, професору Київського університету ім. Б. Грінченка.

В останні роки наш земляк захопився вивченням середньоазійських і тюркських літератур, відвідав із низкою наукових доповідей Туркменістан, Кирґизстан, Туреччину, написав монографію про класика туркменської літератури Махтимґули Пираґи (творив у 18 ст.), більше відомого в Україні як Махтумкулі Фраґі, впорядкував кілька антологій перекладів, книг вибраного тюркськомовних письменників, переклав збірку казахських народних казок «Золота птаха» і збірку таджикських казок «Срібна тюбетейка».

Премією вченого відзначено за переклади з творчості двох авторів: збірки оповідань «Жили-були в Сармадеху» сучасного таджицького письменника Аміні Бахманьойра Араб-Зоди та низки творів киргизького класика Чинґіза Айтматова – п’єси «Ніч спогадів про Сократа, або Суд на шкурі туполобого», оповідань «Солдатеня», «Бахіана», «На річці Байдамтал», притчі «Плач перелітного птаха» (Журнал «Всесвіт», №1 – 2, 2019).

Зараз М. Васьків підготував до друку великий том вибраного Махтамґули Пираґи «На все поглянь, осмисли все… Повне зібрання перекладів українською мовою».

Олег БАГАН,

доцент кафедри української літератури та теорії літератури

Вам буде цікаво