Викладацька онлайн-конференція на факультеті початкової та мистецької освіти

5 квітня 2021 року відбулася щорічна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу факультету початкової та мистецької освіти, яка, як і зазвичай, відзначилася своєю успішністю та інформативністю. Захід відбувся в режимі онлайн із використанням платформи ZOOM.

Учасники конференції працювали у 5 секціях: педагогіка (модераторка – доцентка Лілія Стахів); математика, інформатика та методика їх викладання у початковій школі (модераторка – доцентка Наталія Стасів); культурологічна (модераторка – доцентка Тетяна Білан); мистецтвознавча (модератор – доцент Михайло Сидор); українська мова та методика її викладання у початковій школі (модераторка – професорка Марія Федурко). У своїх доповідях як провідні науковці, так і молоді вчені доводили доцільність того чи того напрямку наукового пошуку, окреслювали шляхи подальшого зміцнення наукового іміджу факультету.

Під час конференції науково-педагогічні працівники представили результати пошуково-дослідницької роботи різноманітної тематики: “Дидактичні принципи підготовки майбутнього вчителя початкової школи до виховної роботи” (професор Микола Пантюк); “Використання кейс-технологій на уроках математики у початковій школі” (доцентка Оксана Жигайло); “Формування художньо-естетичних компетентностей здобувачів вищої освіти в процесі вивчення основ сценічного та екранного мистецтва” (доцентка Валентина Дротенко); “Процес становлення і розвитку національної культури і духовності” (доцент Іван Кутняк); “Лінгвостилістичний простір художніх текстів для дітей Галини Вдовиченко” (старша викладачка Анна Огар) та ін.

Науково-практична конференція вже стала традиційною на факультеті і засвідчує активну дослідницьку діяльність науково-педагогічних працівників.

Модератори конференції побажали колективам кафедр нових здобутків на освітянській ниві.

Вам буде цікаво