Викладачі історичного факультету провели лекції з історичної регіоналістики для вчителів

Упродовж 15 – 19 листопада 2021 року викладачі історичного факультету в онлайн-режимі провели лекції для вчителів історії за програмою «Історична регіоналістика». Лекції проводили на курсах підвищення кваліфікації вчителів історії, які організував Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки (керівниця – професорка Світлана Гірняк). 

Вчителі історії мали змогу прослухати лекції: «Теоретико-методологічні засади історичної регіоналістики» (професор Василь Футала); «Джерелознавчі підходи до вивчення середньовічної церковної історії регіону» (професор Юрій Стецик); «Краєзнавчо-туристичний рух в Галичині (кінець XVIII – 30-ті рр. XX ст.)» (професорка Лідія Лазурко); «Розвиток системи освіти на Дрогобиччині (кінець XVIII – середина XX ст.)» (професор Микола Галів); «Методологія дослідження українського визвольного руху (1920 – 1950-х рр.)» (професор Василь Ільницький); «Регіональні дослідження історії Церкви» (професор Юрій Стецик); «Кооперативний рух на Дрогобиччині у міжвоєнний період» (доцентка Оксана Медвідь); «Етнонаціональні та соціальні процеси на Дрогобиччині у перші повоєнні роки (1944 – 1953 рр.)» (доцентка Руслана Попп).

Тож педагоги закладів загальної середньої освіти мали змогу пізнати як теоретико-методологічні та джерельні засади історичної регіоналістики, так і почути багато цікавих фактів та інтерпретацій історії нашого краю.

Вам буде цікаво