Викладачі Дрогобицького університету – учасники Х Міжнародного симпозіуму україністів Середньої і Східної Європи

У віртуальному просторі Університету ім. Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка) на кафедрі славістики (секція «Україністика») філософського факультету за підтримки Інституту української мови НАН України, Інституту української літератури ім. Т. Шевченка НАН України, Національного університету «Львівська політехніка» 5 – 6 листопада 2020 р. відбувся Х Міжнародний симпозіуму україністів Середньої і Східної Європи «Сучасна україністика: проблеми мови, літератури і культури».

Вітальне слово декана філософського факультету Університету ім. Ф. Палацького в Оломоуці професора Зденька Пехала надихнуло науковців на плідну творчу працю.

На пленарному засіданні учасники із захопленням прослухали доповіді корифеїв української науки, а саме: директора Інституту української мови НАН України професора Павла Гриценка «Україністика VS славістика: концептуалізація сучасної лінгвоукраїністики» та директора Інституту української літератури ім. Т. Шевченка НАН України академіка Миколи Жулинського «Леся Українка: мужній голос національної відповідальності».

6 листопада 2020 р. відбулися онлайн-дискусії одночасно в п’яти групах-секціях:

  1. Проблеми синхронійної та діахронійної лінгвістики.
  2. Проблеми лінгвістики тексту і дискурсу.
  3. Проблеми лінгвостилістики і лінгвопоетики.
  4. Проблеми сучасного літературознавства й журналістики.
  5. Проблеми лінгводидактики та філософії культури.

Викладачі Дрогобицького університету доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Світлана Гірняк та доцент кафедри порівняльної педагогіки і методики викладання іноземних мов Ірина Гоцинець також взяли участь у роботі симпозіуму.

Принагідно зауважимо, що україністика в Університеті ім. Ф. Палацького бере початок з другої половини 90-х років минулого століття, з часу, коли на кафедрі славістики, яка інтегрувала вивчення русистики і полоністики, почали викладати українську мову як другу слов’янську. Здобуття Україною незалежності, оновлення господарських, політичних та культурних зв’язків із Чеською Республікою не могли не позначитися на зацікавленості чехів вивченням української мови. Саме у цей час (1993 р.) відкрито спеціальність «Українська філологія» в Університеті ім. Т. Масарика в Брно, а 1997 р. в Університеті ім. Ф. Палацького Оломоуці (до того вивчення україністики у Чехії забезпечував тільки Карлів університет у Празі). Так українська філологія стає на філософському факультеті спеціальністю, яку студенти можуть вивчати у комбінації з іншими навчальними дисциплінами. Урочисте відкриття секції україністики кафедри славістики відбулося 28 вересня 1999 року. Біля її витоків стояв професор Йозеф Андерш, «батько» україністики в Оломоуці, бо саме його ентузіазмові, енергії та невтомній сназі долучити чехів до вивчення нашої мови, культури, народної пісні, історії, літератури завдячує і тогочасна, й нинішня україністика. Відтоді бере початок функціонування української філології як повноцінного університетського напряму в структурі Університету в Оломоуці. Дітищем професора Йозефа Андерша став започаткований ним у 2000 р. і відомий сьогодні далеко за межами Чеської Республіки «Оломоуцький симпозіум україністів Середньої та Східної Європи», який упродовж двох десятиліть що два роки збирає на оломоуцькій землі україністів із різних куточків світу. Наступницею професора Йозефа Андерша стала його «наукова дочка», одна з перших студенток і випускниць оломоуцької україністики, кандидат філологічних наук Радана Мерзова, яка керує україністикою й дотепер.

Вам буде цікаво