Меню

«

»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Українсько-польсько-єврейські взаємини у Східній Галичині (перша половина XX ст.): історичний досвід, уроки для сучасності»

27 травня 2018 року кафедра історії України провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Українсько-польсько-єврейські взаємини у Східній Галичині (перша половина XX ст.): історичний досвід, уроки для сучасності». Співорганізаторами цього заходу, крім Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, виступили ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та Український інститут вивчення голокосту «ТКУМА».
Із привітаннями до учасників конференції звернулися проректор з наукової роботи професор Микола Пантюк, директор Українського інституту вивчення голокосту «ТКУМА» докторант Ігор Щупак. На конференцію прибули учасники із різних навчальних, наукових, архівних, музейних та бібліотечних установ як України, так і Польщі. Дискусійні питання історичного минулого розглядали спеціалісти різного профілю: історики, географи, політологи, архівісти, музейники, педагоги, бібліотекарі, філософи, правники. Застосування інтердисциплінарного підходу до реконструкції взаємовідносин національних громад Галичини дозволило розкрити різні аспекти суспільного життя: політичні, економічні, соціальні та культурно-духовні.
Значну увагу доповідачі зосередили на визначенні концептуальних підходів до розв’язання дискусійних питань в історіографічних дослідженнях минулого та сьогодення. Окрема група доповідей була присвячена вивченню досить багатющої та різнобічної документальної бази, яка досі залишається не введеною до наукового оббігу та потребує докладної інвентаризації.
Матеріали конференції опубліковано у спеціальному випуску Східноєвропейського історичного вісника, що значно збагатить історичну пам’ять про багатокультурну спадщину різних народностей Східної Галичини.