“Ворог іде туди, де програє вчитель і священик” (Отто фон Бісмарк)

12 квітня 2022 року в онлайн-режимі на платформі Zoom відбулася звітна наукова конференція викладачів кафедри психології Дрогобицького університету. Наукова діяльність кафедри стосується методологічних, теоретичних та прикладних проблем психологічної підготовки майбутніх педагогів.

Завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор М.В. Савчин у своїй доповіді «Позитивна педагогічна взаємодія: методологічні, теоретичні і технологічні засади» зазначив, що позитивна педагогічна взаємодія передбачає: 1) орієнтацію педагога та учнів на гідність і честь людини (позитивність); 2) врахування системи процесів та субпроцесів освіти; 3) активну особистісну й суб’єктну включеність у неї вчителя та учнів (груп, класу); 4) врахування особистості вчителя й учнів.

У доповіді доцентки Л.П. Василенко «Зміст та структура теоретико-психологічної підготовки майбутнього вчителя» обґрунтовано інтегративний, аксіологічний, компетентнісний підходи до викладання психологічних дисциплін, представлено спроєктований зміст психологічної освіти педагога в сучасних умовах. Доцентка М.І. Заміщак представила дослідження психологічних особливостей соціально-психологічних механізмів у майбутніх педагогів, які свідчать про динаміку розвитку завдяки психологічному супроводу під час вивчення психологічних дисциплін у закладі вищої освіти та реалізації програми особистісно-професійного розвитку. Доцентка С.О. Мащак у доповіді «Викладач психології як суб’єкт освітньої діяльності» представила результати емпіричного дослідження та продемонструвала теоретичну модель викладача психології як суб’єкта освітньої діяльності. Обговорення моделі викликало жваву дискусію і дозволило визначити нові напрями дослідження. Доцентка С.І. Заболоцька запропонувала до обговорення аналіз розвитку компетентностей особистості у процесі навчання. Доповідь доцентки С.І. Білозерської стосувалася особистісних якостей викладача як чинника професіоналізму майбутнього вчителя, і дала можливість обговорити актуальні питання освітньої діяльності, важливості психологічної підготовки майбутнього вчителя та суб’єкта цієї підготовки – викладача. Доцентка Г.В. Ожубко у своїй доповіді «Психологічні особливості дослідження освітньої взаємодії викладача і студента» запропонувала основні модуси взаємодії учасників освітнього процесу під час професійної підготовки. Доцент А.Р. Зимянський проаналізував конкретні методи практичної спрямованості викладання психологічних дисциплін для студентів-педагогів.

Дискусійне обговорення кожної доповіді дозволило дійти висновку, що професійна діяльність викладача повинна бути спрямована на використання своїх знань і досвіду для збереження та розвитку здоров’я, психологічного благополуччя й особистості студента, як найвищої цінності педагогічного процесу.

Вам буде цікаво