Вітаємо з успішним захистом дисертації!

16 червня 2023 р. відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 36.053.02 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (голова ради – Петро Мацьків, д. філол. н., проф). Рада уповноважена правом здійснювати захист докторських дисертацій зі спеціальності 10.02.01 – українська мова, а також кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.01 – українська мова, якщо підготовку здобувачів розпочато до 1 вересня 2016 року. Дисертацію на тему: «Структурно-семантична організація лексики традиційного сільського будівництва в бойківських говірках» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10. 02. 01 – українська мова успішно захистила старший викладач кафедри поведінкових наук та військового лідерства Інституту морально-психологічного забезпечення Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Оксана Чаган. Науковий керівник – Наталія Хібеба, к. філол. н., старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Офіційні опоненти: Наталія Руснак, д. філол. н., професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Інна Гороф’янюк, к. філол. н., доцент кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Усі члени спеціалізованої вченої ради та опоненти взяли участь у засіданні ради очно, в режимі реального часу. Тож Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка радо приймав відомих науковців з Києва, Луцька, Тернополя, Чернівців, Вінниці, Львова.

Сердечно вітаємо колектив кафедри поведінкових наук та військового лідерства Інституту морально-психологічного забезпечення Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, на якій працює  Оксана Чаган, а також колектив відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, де було виконано наукову працю, з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10. 02. 01 – українська мова!

Вам буде цікаво