Вітаємо з успішним захистом дисертації!

Вітаємо аспіранта кафедри економіки та менеджменту

МАЖАРОВА ДМИТРА ВОЛОДИМИРОВИЧА

з успішним захистом дисертації на здобуття  ступеня доктора філософії

за спеціальністю 051 Економіка

та його наукового керівника доктора економічних наук, професора
КИШАКЕВИЧА БОГДАНА ЮРІЙОВИЧА.

Бажаємо подальших успіхів на науковій ниві!

Вам буде цікаво