Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації!

15 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Національної академії наук України відбувся захист дисертації професора кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького університету Леоніда ТИМОШЕНКА на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

Тема дисертаційної роботи «Руська релігійна культура Вільна. Осередки. Література та книжність (XVІ – перша третина XVII ст.)» (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія).

Вітаємо шановного Леоніда Володимировича з успішним захистом дисертації. Бажаємо подальших успіхів у науковій та професійній діяльності!

Вам буде цікаво