Вітаємо з успішним захистом!

11 травня 2021року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка відбувся захист дисертаційної  роботи викладачки кафедри культурології та мистецької освіти МАРУШКИ Магдалини Михайлівни на тему «Розвиток хореографічної освіти у Галичині (1919–1939 рр.)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Дисертація виконана під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного університету імені Івана Франка КВАС Олени Валеріївни.

Щиро вітаємо з успішним захистом дисертантку та наукового керівника! Нових наукових і творчих здобутків та успіхів на освітянській ниві!

Колектив кафедри культурології та мистецької освіти ДДПУ імені Івана Франка

Вам буде цікаво