Вітаємо з успішним захистом!

7 травня 2021 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 36.053.004 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка відбувся захист дисертаційної роботи здобувачки Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Чух Ганни Павлівни на тему «Розвиток післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін у південних областях України (1940-ві рр. XX – початок XXI ст .)» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Вітаємо шановну Ганну Чух та її наукового керівника – доктора педагогічних
наук, професора, завідувача кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Кузьменка Василя Васильовича з успішним захистом дисертації! Нехай підґрунтям подальшого розвитку і плідної професійної діяльності буде лише міцне здоров’я та успіх, натхненна думка й щирі почуття, підтримка рідних та колег!

Вам буде цікаво