Вітаємо з успішним захистом!

7 травня 2021 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 36.053.005 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка відбувся захист дисертаційної роботи здобувачки Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти»
Херсонської обласної ради Галицької Наталі Євгенівни на тему «Розвиток дослідницьких умінь учнів на уроках природничо-математичних дисциплін у закладах загальної середньої освіти (кінець 50-х – початок 90-х рр. ХХ століття)» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань
01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Вітаємо шановну Наталю Галицьку та її наукового керівника – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Марецьку Людмилу Петрівну з успішним захистом дисертації! Зичимо неймовірних сил, світлого розуму та блискучих ідей для подальшого саморозвитку і самореалізації!

Вам буде цікаво