Вітаємо з успішним проходженням акредитації освітньо-наукових програм третього рівня “Математика” та “Економіка”!

Вітаємо науково-педагогічних працівників кафедри математики і кафедри економіки та менеджменту з успішним проходженням акредитації освітньо-наукових програм третього (освітньо-наукового) рівня “Математика” та “Економіка”!
Керуючись  Положенням  про  акредитацію  освітніх  програм,  за  якими здійснюється  підготовка  здобувачів  вищої освіти, затвердженим наказом МОН України від 11.07.2019 року № 977, зареєстрованим у Мін’юст України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти акредитувало освітні програми “Математика” та “Економіка”.
Дякуємо гарантам згаданих освітньо-наукових програм проф. Дільному В.М. і проф. Кишакевичу Б.Ю. та усім працівникам кафедр за плідну співпрацю!
З повагою, відділ аспірантури, докторантури та наукової роботи

Вам буде цікаво