Меню

«

»

ВІТАЄМО!
Ще одна спеціалізована вчена рада в нашому університеті!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 № 1413 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 11 жовтня 2017 року» у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка створено спеціалізовану вчену раду К 36.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова».

Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора філологічних наук, професора Мацьківа Петра Васильовича; вченим секретарем спеціалізованої вченої ради – кандидата філологічних наук, доцента Котович Віру Василівну.