Відділ забезпечення якості освіти провів вебінар для гарантів освітніх програм

15 квітня 2021 року відбувся вебінар для гарантів освітніх програм за участю представників відділу забезпечення якості освіти. Під час вебінару було обговорено широке коло питань щодо вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Начальниця відділу забезпечення якості освіти доцентка Ірина Мірчук представила інструментарій (соціологічну анкету) для моніторингу якості викладання навчальних дисциплін та задоволеністю освітньою програмою. Доповідачка звернула увагу на особливості оформлення звітів і необхідності їх обговорення на кафедрах та зі здобувачами.

На вебінарі обговорювали питання узгодження стандартів вищої освіти, освітніх програм, робочих начальних програм і силабусів, процедури моніторингу викладання навчальних дисциплін та перегляду освітніх програм. Фахівчиня відділу доцентка Оксана Зелена акцентувала увагу на етичних засадах проведення опитувань та аналізу інформації, залучення кураторів до процесу укладання індивідуальної траєкторії навчання студентів і проведення опитувань, необхідності включення до робочих програм тем із формування культури академічної доброчесності. Доцентка Оксана Блистів фокусувала увагу гарантів освітніх програм на нових вимогах до оформлення робочих програм та силабусів.

Під час зустрічі дискутувалися механізми залучення роботодавців до перегляду програм.

Заслуговує на увагу також пропозиція учасників вебінару сформувати багаторівневу систему забезпечення якості освіти, зокрема, створити факультетську раду з якості й аналогічний орган університетського рівня. Серію вебінарів буде продовжено.

Вам буде цікаво