Меню

«

»

Відбулося засідання вченої ради університету

31 серпня 2023 р. відбулося засідання вченої ради університету. Вчена рада розглянула питання про організацію охорони праці та цивільного захисту в університеті, утворила в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка разову спеціалізовану вчену раду для проведення захисту дисертації Сабінського Михайла Едуардовича «Постать Михайла Грушевського в українській закордонній історіографії 1940–1980-х рр.» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

Також вчена рада розглянула деякі питання аспірантури та докторантури. Зокрема, слухалося питання про надання академічних відпусток аспірантам, відрахування аспірантів за власним бажанням, питання про рекомендацію до зарахування докторантів, затвердження їхніх наукових консультантів, затвердження індивідуальних планів наукової роботи здобувачів наукового ступеня доктора наук, було заслухано та затверджено звіти докторантів.

Крім того, вчена рада розглянула атестаційну справу доцента кафедри психології кандидата психологічних наук Андрія Зимянського, атестаційну справу доцента кафедри української літератури та теорії літератури кандидата філологічних наук Ігоря Розлуцького.