Відбулося засідання вченої ради університету

18 травня 2023 р. відбулося засідання вченої ради університету. Вчена рада розглянула питання про підсумки атестації факультету української та іноземної філології та завдання на наступний атестаційний період, про комплексну перевірку бухгалтерської служби та про зміст освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти; утворила в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка разову спеціалізовану вчену раду для проведення захисту дисертації Гриник Лілії  Миколаївни «Повсякденне життя українських повстанців на Прикарпатті (1940-1950-ті рр.)» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 032 Історія та археологія.

Вчена рада також розглянула низку атестаційних справ, а саме: професора кафедри української мови доктора філологічних наук Віри Котович, доцента кафедри української мови кандидата філологічних наук Лесі Легкої, доцента кафедри української мови кандидата філологічних наук Любові Мельник, доцента кафедри української мови кандидата філологічних наук Михайла Паночка та доцента кафедри педагогіки та методики початкової освіти кандидата педагогічних наук Руслани Даниляк; визнала результати наукового стажування Галини Медведик як підвищення кваліфікації.

Крім того, рекомендувала до друку 17 навчальних та навчально-методичних посібників, 1 словник, 3 збірники наукових праць та 3 бібліографічні покажчики.

Вам буде цікаво