Відбулося засідання вченої ради університету

27 квітня 2023 року відбулося засідання вченої ради університету. Вчена рада розглянула питання про методичне забезпечення освітнього процесу на факультеті початкової освіти та мистецтва, про комплексну перевірку відділу інформаційної діяльності та молодіжної політики, а також питання про виконання ухвали вченої ради університету «Про підсумки атестації навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я» від 23 червня 2022 р.; утворила в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка разову спеціалізовану вчену раду для проведення захисту дисертації Улича Андрія Івановича «Формування графічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання зі застосуванням цифрових технологій у професійній підготовці» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузізнань01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Вчена рада також визнала результати наукового стажування Віри Котович, Віри Сліпецької, Михайла Паночка, Христини Пелех, Галини Ступницької, Олени Тимчук, Оксани Федурко, Любові Мельник, Руслани Манько та Наталії Лазірко як підвищення кваліфікації.

Крім того, рекомендувала до друку 8 навчальних посібників, 2 навчально-методичних посібники, 3 методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи, 2 хрестоматії, 1 монографію, 1 збірник наукових праць та 1 наукове видання.

Вам буде цікаво