Меню

«

»

Відбулося засідання вченої ради університету

23 лютого 2023 р. відбулося засідання вченої ради університету, на якому члени вченої ради розглянули питання про підсумки освітнього процесу університету в першому семестрі 2022/2023 н.р. та завдання на 2023/2024 н.р., про виконання ухвал вченої ради за 2021 рік та про проходження стажування (підвищення кваліфікації) науково-педагогічних працівників університету; обрала Володимира Кеміня на посаду професора кафедри практики англійської мови та методики її викладання; перейменувала деякі структурні підрозділи.

Вчена рада також заслухала питання про утворення в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації Ольги Мігулки «Оцінка ефективності лізингових операцій» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 051 Економіка.

Крім того, рекомендувала до друку 1 словник біограм, 1 бібліогафічний покажчик, 2 збірники матеріалів науково-практичних конференцій та 6 навчально-методичних посібників; затвердила Тематичний план наукових досліджень та розробок, які виконує Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за КПКВК 2201040 у 2023 році (відповідно до наказу МОН від 07 лютого 2023 р. № 116 та наказу МОН від 11 січня 2023 року № 20) і Тематичний план кафедральних робіт, які виконує Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка у 2023 році, що зареєстровані в Державній науковій установі «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації».