Відбулося засідання вченої ради університету

22 грудня 2022 року відбулося засідання вченої ради університету. Вчена рада розглянула питання про міжнародну співпрацю університету та завдання на наступний рік, про виконання ухвали вченої ради університету «Про підсумки комплексної перевірки бібліотеки університету» від 28 квітня 2022 р., розглянула атестаційну справу професора кафедри педагогіки та методики початкової освіти доктора педагогічних наук Ірини Садової, визнала результати наукового стажування Ірини Сирко, Ірини Гоцинець та Оксани Фрайт як підвищення кваліфікації, затвердила перспективні плани наукової роботи кафедр на 2023 – 2027 рр., заслухала звіти керівників науково-дослідних робіт за етапом 2022 р., включених до Тематичного плану наукових досліджень та розробок, що виконує Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка у 2022 р. за рахунок коштів державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків 2201040.

На засіданні вченої ради університету ректор Валентина Бодак відповідно до наказу МОН «Про нагородження працівників сфери освіти», за багаторічну сумлінну працю, ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України, вручила нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський» завідувачу кафедри німецької та французької мови і методики їх навчання, доценту Василю Лопушанському.

Крім того, на посади завідувачів кафедр було обрано професорів Ірину Бермес (кафедра вокально-хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва), Надію Скотну (кафедра філософії, соціології та політології імені професора Валерія Григоровича Скотного), Галину Сабат (кафедра зарубіжної літератури та полоністики), Василя Ільницького (кафедра історії України та правознавства), Леоніда Оршанського (кафедра технологічної та професійної освіти), Володимира Ковальчука (кафедра фундаментальних дисциплін початкової освіти), Тетяну Пантюк (кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти), Галину Кондрацьку (кафедра фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я), доцентів Віру Сліпецьку (кафедра практики англійської мови і методики її навчання), Юлію Талалай (кафедра англійської мови та перекладу), Тараса Війчука (кафедра математики та економіки), Віталія Філя (кафедра медико-біологічних дисциплін, географії та екології), Василя Лопушанського (кафедра німецької та французької мов і методики їх навчання), Світлану Герасименко (кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту), Андрія Душного (кафедра музично-теоретичних дисциплін та інструментальної підготовки).

Вчена рада також рекомендувала до друку 9 навчально-методичних посібників.

Вам буде цікаво