Відбулося засідання вченої ради університету

28 грудня 2021 р. відбулося засідання вченої ради університету.

Вчена рада розглянула питання про комплексну перевірку науково-дослідних лабораторій університету, затвердила Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка у 2022 році, розглянула атестаційні справи доцентки кафедри екології та географії Ірини Бриндзі, доцентки кафедри спортивних дисциплін та туризму Анни Чепелюк і 30 конкурсних справ; ухвалила рішення про нагородження Відзнакою вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка професора Василя Футали; заслухала звіти наукових керівників про завершення виконання фундаментальної науково-дослідної роботи «Формування надгратки адсорбованих атомів у напівпровідниках із структурою цинкової обманки в електричному та механічному полях» (керівник роботи – доцент Олег Кузик) і прикладної науково-дослідної роботи «Нові нанокомпозитні полімерні матриці для конструювання прототипів біореакторів і біосенсорів для усунення та моніторингу ксеноестрогенів» (керівник роботи – доцент Тарас Кавецький), про виконання ІI етапу фундаментальної науково-дослідної роботи «Архітектоніка активних середовищ елементів світловипромінюючих систем: властивості, ієрархічна та інтерфейсна самоорганізація» (керівник роботи – доцент Іван Гадзаман) та ІI етапу прикладної науково-дослідної роботи «Залежність операційних параметрів амперометричних біосенсорів від структурно-морфологічних характеристик нових полімерних композитів в якості біоселективних мембран» (керівниця роботи – доцентка Людмила Паньків), про виконання І етапу фундаментальної науково-дослідної роботи «Фотополімерні матриці та наноносії при конструюванні біосенсорів для моніторингу стану довкілля та якості питної води» (керівник роботи – доцент Роман Лешко) і І етапу прикладної науково-дослідної роботи «Керована модифікація карбонізованої целюлози для підвищення ефективності іммобілізації ферментів у біорозпізнаючому шарі безмедіаторних амперометричних біосенсорів» (керівниця роботи – доцентка Світлана Волошанська).

Вчена рада також заслухала питання про якість управлінського та освітнього процесу в Університеті у 2021 році, затвердила перспективні плани наукових робіт кафедр Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Крім того, рекомендувала до друку 2 навчально-методичні посібники, 1 монографічне видання та 1 методичні рекомендації.

Вам буде цікаво