Відбулося засідання вченої ради університету

25 листопада 2021 року відбулося засідання вченої ради університету. Вчена рада розглянула питання про підсумки атестації біолого-природничого факультету, про зміст освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; схвалила проєкт нової редакції Статуту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; затвердила звіти наукових керівників наукових робіт молодих вчених: «Політика пам’яті в Україні щодо радянських репресій у західних областях (1939 – 1953 рр.): досвід і шляхи удосконалення» доктора історичних наук, професора Василя Ільницького, «Повсякденне життя населення західних земель України у перші повоєнні роки (1944 – 1953)» кандидатки юридичних наук, доцентки Наталії Кантор.

Вчена рада також розглянула атестаційні справи кандидатки географічних наук, доцентки кафедри екології та географії Оксани Микитчин, кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри народних музичних інструментів та вокалу Юрія Чумака.

Крім того, вчена рада рекомендувала до друку 1 навчально-методичний посібник, 1 курс лекцій та 2 бібліографічні покажчики.

Вам буде цікаво