Відбулося засідання вченої ради університету

25 березня 2021 року відбулося засідання вченої ради університету.

Вчена рада розглянула питання про підсумки наукової та науково-технічної діяльності університету у 2020 р. та підсумки освітньої діяльності університету в першому семестрі 2020/2021 н.р.; затвердила Тематичний план наукових досліджень та розробок, які виконує Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за КПКВК 2201040 у 2021 році, й Тематичний план кафедральних робіт, які виконуються у ДДПУ імені Івана Франка у 2021 році, що зареєстровані в Державній науковій установі «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»; змінила керівника науково-дослідної роботи «Залежність операційних параметрів амперометричних біосенсорів від структурно-морфологічних характеристик нових полімерних композитів в якості біоселективних мембран»; затвердила Положення про облікову політику Університету; нову редакцію Положення про контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в Університеті; атестувала наукову роботу стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих учених Орести Карпенко, а також розглянула атестаційні справи доцента кафедри математики, інформатики та методики їх викладання в початковій школі Наталії Винницької, доцента кафедри практики англійської мови Ірини Гамерської та доцента кафедри практичної психології Романа Хавули.

Крім того, вчена рада рекомендувала до друку 3 навчально-методичні посібники.

Вам буде цікаво