Відбулося засідання вченої ради університету

18 лютого 2021 р. відбулося засідання вченої ради університету. На початку засідання ректор професор Надія Скотна вручила диплом доктора філософії Марії Черепані.

Згодом вчена рада розглянула питання про підсумки комплексної перевірки навчально-методичного відділу; створила комісію для підготовки стратегії розвитку університету та комісію з питань академічної доброчесності Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; затвердила Положення про визнання іноземних документів про освіту в університеті, Положення про атестацію наукових працівників ДДПУ, внесла зміни до Положення про призначення і виплату стипендій студентам, аспірантам та докторантам, зміни до Правил прийому до Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у 2021 році; рекомендувала кандидатури доктора психологічних наук професора завідувача кафедри психології Мирослава Савчина та доктора економічних наук професора кафедри економіки та менеджменту Олександра Свінцова на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти, кандидатуру доктора педагогічних наук професора кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Орести Карпенко на здобуття Премії Верховної Ради України молодим вченим; затвердила загальний ліміт стипендіатів, яким буде призначена стипендія за результатами семестрового контролю на основі здобутого ними рейтингового балу на ІІ семестр 2020/2021 н.р. та ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначена стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового балу на ІІ семестр 2020/2021 н.р.; розглянули атестаційні справи доцента кафедри біології та хімії Інеси Дрозд та доцента кафедри народних музичних інструментів та вокалу Романа Михаця.

Крім того, вчена рада рекомендувала до друку 4 посібники.

Вам буде цікаво