Відбулося засідання вченої ради університету

29 грудня 2020 року відбулося засідання вченої ради університету.

Вчена рада затвердила Правила прийому для здобуття вищої освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка в 2021 році, нову редакцію Положення про освітні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка; Положення про навчальні плани першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти; Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти у ДДПУ імені Івана Франка, а також внесла зміни до Положення про призначення і виплату стипендій студентам, аспірантам та докторантам Університету; розглянула атестаційну справу професора кафедри технологічної та професійної освіти Івана Нищака; рекомендувала до друку 2 навчально-методичні посібники.

Крім того, на посади завідувачів кафедр було обрано професора Тетяну Логвиненко (кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти), професора Ігоря Столярчука (кафедра фізики) та доцента Ірину Бриндзю (кафедра екології та географії).

Вам буде цікаво