Відбулося засідання вченої ради університету

28 листопада 2019 р. відбулося засідання вченої ради університету. Вчена рада розглянула питання про підсумки комплексної перевірки соціально-господарської служби університету, атестаційні справи професора кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Олени Невмержицької, доцента кафедри практичної психології Наталії Подоляк і 13 конкурсних справ, заслухала звіти наукових керівників про виконання ІІІ етапу наукової роботи молодих учених «Дослідження нових органічно-неорганічних полімерних композиційних матеріалів з халькогенідними та металевими частинками для конструювання лакказо-вмісних біосенсорів» (науковий керівник – Роман Лешко) і про завершення виконання наукової роботи молодих учених «Українсько-польсько-єврейські взаємини у Східній Галичині (перша половина ХХ ст.): історичний досвід, уроки для сучасності» (науковий керівник – Володимир Галик), затвердила звіт докторанта третього року навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Ірини Турчик.
Крім того, вчена рада рекомендувала до друку 1 навчально-методичний посібник, 3 збірники наукових праць і 1 хрестоматію.

Вам буде цікаво