Відбулося засідання вченої ради університету

21 березня 2019 року відбулося засідання вченої ради університету. Вчена рада розглянула питання про підсумки наукової та науково-технічної діяльності університету за 2018 рік, про фінансово-господарську діяльність університету та про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та студентами університету, розглянула атестаційну справу доцента кафедри методики музичного виховання та диригування кандидата філософських наук Вікторії Полюги, присвоїла звання «Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (HONORIS CAUSA) керівнику відділу міжнародних зв’язків Віденського педагогічного інституту доктору Томасу Бауеру, затвердила Положення про освітні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Положення про навчальні плани першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, а також нову редакцію Положення про Центр післядипломної освіти та до університетської підготовки. Крім того, вчена рада рекомендувала до друку 9 навчально-методичних посібників.

Вам буде цікаво