Відбулося засідання вченої ради університету

22 листопада 2018 р. відбулося засідання вченої ради університету. Вчена рада розглянула питання про підсумки атестації факультету початкової та мистецької освіти та зміст освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта, прийняла рішення про присвоєння вченого звання доцента кафедри фізики кандидату фізико-математичних наук Віктору Британу, обрала доцента Нелю Кучманич на посаду завідувача кафедри екології та географії, а також Василя Винницького на посаду професора кафедри української мови, Ольгу Кобрій на посаду професора кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Олену Бистрову на посаду професора кафедри романської філології та компаративістики, Володимира Возняка на посаду професора кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного, Івана Нищака, Романа Якима, Ігоря Вірта на посади професорів кафедри технологічної і професійної освіти, Анатолія Рибчука та Олександра Свінцова на посади професорів кафедри економіки та менеджменту.

Членами вченої ради було заслухано і затверджено звіти молодих вчених про виконання наукових досліджень, які фінансуються з загального фонду Державного Бюджету. Так, кандидат фізико-математичних наук, доцент Роман Лешко доповів про виконання ІІ етапу наукової роботи молодих учених «Дослідження нових органічно-неорганічних полімерних композиційних матеріалів з халькогенідними та металевими частинками для конструювання лакказо-вмісних біосенсорів» (номер державної реєстрації 0117U007142). Кандидат історичних наук, доцент Володимир Галик звітував про виконання ІІ етапу наукової роботи молодих учених «Українсько-польсько-єврейські взаємини у Східній Галичині (перша половина ХХ ст.): історичний досвід, уроки для сучасності») (номер державної реєстрації 0117U007141). Поза тим, старший науковий співробітник Тарас Кавецький, який є науковим керівником українсько-китайського наукового проекту, розповів про виконання науково-дослідної роботи «Нові склоподібні халькогалогенідні та оксидні матеріали з вмістом металевих наночастинок та металевих нанониток для нелінійної оптики та фотоніки» (номер державної реєстрації 0118U000716).

Вчена рада розглянула і затвердила низку важливих положень: Положення про розподіл здобувачів вищої освіти за освітніми програмами у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних і кваліфікаційних роботах у ДДПУ імені Івана Франка, Положення про науково-дослідну лабораторію розвитку риторичної особистості в контексті Нової української школи при кафедрі філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, Положення про науково-дослідну лабораторію педагогічних інновацій в початковій освіті при кафедрі педагогіки та методики початкової освіти.

Крім того, вчена рада рекомендувала до друку 7 навчально-методичних посібників та 8 збірників наукових праць.

На завершення вчена рада університету розглянула питання про звернення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради щодо встановлення меморіальної таблиці на фасаді будинку бібліотеки університету, давши згоду на увічнення пам’яті борців за українську державність Андрія Шукатки (1918 – 1943), Володимира Кобільника (1904 – 1945), Василя Николяка (1912 – 1944).

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors