Відбулося засідання вченої ради

29 червня 2021 р. відбулося чергове засідання вченої ради університету. Вчена рада розглянула питання про підсумки комплексної перевірки редакційно-видавничого відділу, затвердила План засідань вченої ради Університету на 2022/2023 н.р., зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка у 2021 році; графік навчального процесу на 2021/2022 навчальний рік; ліміти стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія на перший семестр 2021/2022 н.р., низку положень, а саме: Положення про службові відрядження працівників Університету в межах України та за кордон; Положення про Порядок проведення виборів ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (нова редакція); Положення про організаційний комітет із проведення виборів ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (нова редакція); Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора ДДПУ імені Івана Франка (нова редакція); Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора ДДПУ імені Івана Франка (нова редакція); Положення про порядок акредитації представників засобів масової інформації на виборах ректора ДДПУ імені Івана Франка (нова редакція); Положення про порядок організації роботи офіційних спостерігачів на виборах ректора ДДПУ імені Івана Франка (нова редакція) і Положення про порядок подання та розгляду скарг під час проведення виборів ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Вчена рада також розглянула атестаційні справи професора кафедри фізики доктора фізико-математичних наук Ігоря Білинського, доцента кафедри фізики кандидата фізико-математичних наук Романа Лешка, доцента кафедри практики англійської мови кандидата філологічних наук Зоряни Дубравської; присвоїла звання «Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (HONORIS CAUSA) ректору Жешівського університету (Республіка Польща), доктору історичних наук, професорові Сильвестру Чопеку.

Крім того, рекомендувала до друку 4 бібліографічних покажчики, 4 навчальних посібники, 9 методичних рекомендацій та 1 збірник тез.

Вам буде цікаво