Відбулось засідання вченої ради університету

21 вересня 2023 р. відбулося засідання вченої ради університету. Вчена рада розглянула питання про підсумкову атестацію студентів у 2023 році, про роботу докторантури та аспірантури, утворила в університеті разову спеціалізовану вчену раду для проведення захисту дисертації Віталія Бенчука «Агресія РФ проти України у масовій свідомості мешканців Донецької області (2014–2019 рр.)» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія». Також вчена рада обрала Мирослава Савчина на посаду завідувача кафедри психології, Віталія Гольського на посаду завідувача кафедри фізики та інформаційних систем, розглянула низку атестаційних справ, зокрема: професора кафедри музично-теоретичних дисциплін та інструментальної підготовки кандидата педагогічних наук Андрія Душного, професора кафедри фундаментальних дисциплін початкової освіти доктора філологічних наук Світлани Гірняк, доцентів кафедри фундаментальних дисциплін початкової освіти кандидатів педагогічних наук Олени Кравченко-Дзондзи та Оксани Мойко, доцентів кафедри зарубіжної літератури та полоністики кандидатів філологічних наук Марії Зелінської та Любомири Айзенбарт.

Крім того, вчена рада затвердила звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених доктора історичних наук професора завідувача кафедри історії України та правознавства Василя Ільницького та рекомендувала до друку 3 навчально-методичних посібники.

Вам буде цікаво