Відбулось засідання вченої ради університету

28 серпня 2020 р. відбулося засідання вченої ради університету. Вчена рада заслухала звіти докторантів, зарахувала до докторантури університету доцентів Вікторію Тельвак та Оксану Медвідь (спеціальність 032 Історія та археологія), затвердила бланк диплома доктора філософії та додатку до нього європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT), ухвалила провести попередню експертизу дисертаційної роботи аспірантки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Войтович Христини Олегівни, рекомендувала кандидатуру доктора історичних наук, професора кафедри історії України Ільницького Василя Івановича щодо призначення іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, розглянула атестаційні справи доцента кафедри правознавства, соціології та політології Богданни Гвоздецької та доцента кафедри мовної та міжкультурної комунікації Ірини Патен. Крім того, на посади завідувачів кафедр було обрано доцента Оксану Павлішак (кафедра мовної та міжкультурної комунікації) та доцента Наталію Закаляк (кафедра фізичної терапії, ерготерапії).

Вам буде цікаво