Відбулось засідання вченої ради

24 листопада 2022 р. відбулося засідання вченої ради університету. Вчена рада розглянула питання про викладання фахових методик на факультеті історії, педагогіки та психології, розглянула атестаційну справу начальника науково-дослідного сектору Лесі Перхун щодо присвоєння вченого звання старшого дослідника, затвердила Концепцію вивчення іноземних мов здобувачами вищої освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Порядок планування робочого часу науково-педагогічних працівників ДДПУ ім. Івана Франка, нову редакцію Положення про організацію освітнього процесу в університеті та нову редакцію Положення про навчально-методичний відділ ДДПУ ім. Івана Франка, заслухала звіти молодих вчених про виконання наукових досліджень, які фінансуються із загального фонду державного бюджету. Так, доктор історичних наук професор Василь Ільницький доповів про завершення виконання наукової роботи молодих вчених «Політика пам’яті в Україні щодо радянських репресій у західних областях (1939 – 1953 рр.): досвід і шляхи удосконалення»; кандидат юридичних наук доцент Наталія Кантор звітувала про виконання ІІ перехідного етапу наукової роботи «Повсякденне життя населення західних земель України у перші повоєнні роки (1944 – 1953)».

Крім того, вчена рада схвалила скорочену назву університету та проєкт нової редакції Статуту університету, атестувала наукових працівників та провела конкурсний відбір проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених та перший етап конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, виконання яких розпочнеться 2023 року за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» (КПВК 2201040).

Вам буде цікаво