Меню

«

»

Відбулася зустріч зі стейкхолдерами

Робоча група забезпечення ОНП «Філософія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 Філософія галузі знань 03 Гуманітарні науки зустрілася зі стейкхолдерами Самбірського педагогічного коледжу імені Івана Филипчака і, зокрема, з кандидаткою філософських дисциплін, методисткою, спеціалісткою вищої категорії Л. Войтків.

Доцент Олександр Ткаченко ознайомив присутніх щодо дотримання стандарту вищої освіти зі спеціальності 033 Філософія галузі знань 03 Гуманітарні науки для третього рівня вищої освіти (Наказ № 287, МОН України від 01 квітня 2022 р.) в процесі реалізації ОНП «Філософія».

Л. Войтків висловила думку про доцільність широкого представлення результатів наукових досліджень у межах функціонування освітньо-наукової програми. Було запропоновано залучення аспірантів до участі в навчальній та науковій діяльності Самбірського педагогічного коледжу імені Івана Филипчака. Професорка Надія Скотна наголосила на необхідності розширення міжнародного співробітництва кафедри філософії, соціології та політології імені професора Валерія Скотного і залучення аспірантів до міжнародних проєктів ДДПУ імені Івана Франка.