В університеті відбулися курси за програмою «Інклюзивна освіта»

4 – 15 листопада 2019 року в Центрі післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки за сприяння та підтримки факультету психології, педагогіки та соціальної роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка проходили спеціальні 2-тижневі курси за програмою «Інклюзивна освіта» (105 годин – 3,5 кредити ЄКТС).

Завідувач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти професор Тетяна Логвиненко та завідувач кафедри практичної психології доцент Валентина Стець уклали програму спеціальних курсів, адже запровадження інклюзивної освіти в Україні актуалізувало потребу в підготовці педагогічних працівників до роботи в інклюзивному освітньому середовищі.

Мета курсів – формування світогляду учасників освітнього процесу щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, оволодіння компетентностями щодо концептуальних засад інклюзивної освіти, її психолого-педагогічного супроводу, системи державно-громадського управління інклюзивною освітою, особливостей психофізичного розвитку дитини з особливими освітніми потребами, основних принципів і технологій організації освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти та вдосконалення професійної майстерності на основі модернізації змісту, форм i методів навчання та виховання, впровадження iнновацiйних технологій в освітній процес дітей з особливими освітніми потребами.

38 слухачів, серед яких учителі, асистенти вчителів, вихователі закладів дошкільної освіти та асистенти вихователів, практичні психологи, соціальні педагоги, логопеди, працівники громадських організацій та батьки дітей з особливими потребами, стали учасниками спеціальних курсів і прослухали низку лекцій, були активними учасниками тренінгів і практичних занять.

Щиро дякуємо керівнику Дрогобицького інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими освітніми потребами Ірині Шустовій за допомогу в організації спеціальних курсів, а також усім учасникам освітнього процесу за активну роботу і співпрацю. Хочемо зауважити, що висловлені слухачами пропозиції щодо покращення роботи курсів ми обов’язково врахуємо в нашій подальшій роботі.

Вам буде цікаво